محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

نمایندگی 1 گیگ هاست لینوکس ssd

1 گیگابایت هارد ssd ویژه نمایندگی هاست لینوکس
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصی (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از سیترا هاست نوشته شده باشد.
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
کنترل پنل قدرتمند WHM
تحویل فوری پس از خرید
پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکت

نمایندگی 5 گیگ هاست لینوکس ssd

5 گیگابایت هارد ssd ویژه نمایندگی هاست لینوکس
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصی (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از سیترا هاست نوشته شده باشد.
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
کنترل پنل قدرتمند WHM
تحویل فوری پس از خرید
پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکت

نمایندگی 10 گیگ هاست لینوکس ssd

10 گیگابایت هارد ssd ویژه نمایندگی هاست لینوکس
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصی (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از سیترا هاست نوشته شده باشد.
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
کنترل پنل قدرتمند WHM
تحویل فوری پس از خرید
پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکت

نمایندگی 15 گیگ هاست لینوکس ssd

15 گیگابایت هارد ssd ویژه نمایندگی هاست لینوکس
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصی (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از سیترا هاست نوشته شده باشد.
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
کنترل پنل قدرتمند WHM
تحویل فوری پس از خرید
پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکت

نمایندگی 20 گیگ هاست لینوکس ssd

20 گیگابایت هارد ssd ویژه نمایندگی هاست لینوکس
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصی (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از سیترا هاست نوشته شده باشد.
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
کنترل پنل قدرتمند WHM
تحویل فوری پس از خرید
پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکت

نمایندگی 30 گیگ هاست لینوکس ssd

30 گیگابایت هارد ssd ویژه نمایندگی هاست لینوکس
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصی (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از سیترا هاست نوشته شده باشد.
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
کنترل پنل قدرتمند WHM
تحویل فوری پس از خرید
پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکت

نمایندگی 45 گیگ هاست لینوکس ssd

45 گیگابایت هارد ssd ویژه نمایندگی هاست لینوکس
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصی (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از سیترا هاست نوشته شده باشد.
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
کنترل پنل قدرتمند WHM
تحویل فوری پس از خرید
پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکت